Яшин Борис Михайлович

Работа в училище: 7.2.52 - 24.10.75