Якименко Аркадий Иванович

Работа в училище: 4.08.67 - 20.09.76