Велик Николай Иванович

Работа в училище: 1987 -1990