Солдатенко Николай Иванович

Работа в училище: 2.08.76 - 6.10.83