Порхун Виктор Маркович

Работа в училище: 3.09.68 - 15.12.71