Дмитренко Жорж Павлович

Работа в училище: 9.03.72 - 1986