Демин Андрей Михайлович

Работа в училище: 17.09.43 - 25.11.65