Березин Константин Семенович

Работа в училище: 10.06.61 - 14.09.74