Батюк Александр Михайлович

Работа в училище: 10.11.69 - 26.3.??