Страхов Юрий Иванович

Работа в училище: 11.03.85 -1986