Семин Борис Тимофеевич

Работа в училище: 1.9.62 - 22.4.77