Медведев Николай Семенович

Работа в училище: 23.12.66 - 20.09.69