Харевич Андрей Максимович

Работа в училище: 27.05.60 - 31.08.67